Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

V letošním 7 čísle Vítkovského zpravodaje vyšel článek o činnosti našeho střediska, které ve Vítkově funguje od července 2018.