Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu: Aktivně za novou prací
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00024
Doba realizace: listopad 2011 – říjen 2013
Realizátor projektu: Renarkon, o.p.s.
Partner projektu: Projekt je realizován bez partnera
Celková dotace: 4.065.704,16 Kč

Stručný popis projektu

Naše cílová skupina projektu, tj. osoby s dřívější závislostí na nealkoholovýchdrogách, patří k osobám, které mají ztížený vstup na běžný trh práce z důvodu zdravotních omezení, nedostatečného vzdělání či nedostatečně rozvinutých měkkých dovedností či nebo záznamu v trestním rejstříku. Hl.cílem projektu je podpořit zaměstnanost a zvýšit zaměstnatelnost osob znevýhodněných na trhu práce se zvláštním důrazem na tuto specifickou CS.

Realizací projektu chceme u CS dosáhnout těchto dílčích cílů:

 • C1 Motivovat cílovou skupinu ke zlepšení nebo znovuobnovení schopností a dovedností potřebných pro úspěšné uplatnění na prac.trhu
 • C2 Zvyšovat své soc.kompetence pro snadnější získání zaměstnání
 • C3 Zorientovat se v pracovně právních záležitostech, na trhu práce či možnostech rekvalifikací

INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

 • Říjen 2012
  Realizace 1 běhu motivačního kurzu pro klienty 
 • Červenec 2012 – říjen 2013
  Zajišťování pracovních příležitostí pro 15 osob – účastníků projektu z řad klientů Terapeutické komunity a Doléčovacího centra.
 • Březen 2012 – červen 2012 
  Realizace 2 běhů vzdělávacího kurzu pro klienty.
 • Listopad 2011 – červen 2012
  Tvorba motivačního kurzu pro klienty (vč. tvorby skript, pracovních sešitů a manuálu pro lektory), realizace kurzu, vybavení učebny pro realizaci kurzu, realizace doprovodných služeb (poradenství, bilanční diagnostika apod.), tvorba nových pracovních míst
 • Červen 2012 – říjen 2013 
  Realizace motivačních kurzů pro cílovou skupinu.
 • Říjen 2013
  Realizace tématického workshopu pro pracovníky a odbornou veřejnost za účasti podpořených klientů a zaměstnavatelů