Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu: Podporujeme další vzdělávání sociálních pracovníků Renarkon, o.p.s.
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00098
Doba realizace: září 2013 – červen 2015
Realizátor projektu: Renarkon, o.p.s.
Partner projektu: Projekt je realizován bez partnera
Celková dotace: 1.459.865,79 Kč

Informace o realizaci projektu

 • Červen 2014
  Realizace kurzů „Etnická specifika Romů“ (6 osob), „Poradenské dovednosti 1 “ (6 osob)
 • Květen 2014
  Realizace kurzu „Umění rozhovoru v socioterapeutické práci“ (6 osob)
 • Od ledna 2014
  zahájení realizace vzdělání zaměstnanců Renarkon, o.p.s. dle dohodnutého harmonogramu s dodavateli vzdělávacích akcí
 • Prosinec 2013
  Podpisy smluv s vysoutěženými realizátory vzdělávacích akcí
 • Září – listopad 2013
  Příprava a realizace výběrového řízení na realizátory vzdělávacích akcí