Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů
Doba realizace: listopad 2009 – červen 2012
Realizátor projektu: RENARKON, o.p.s.
Partner projektu: RPIC – VIP, s.r.o.
Celkové způsobilé náklady projektu: 3.685.505,20 Kč

Stručný popis projektu:

V rámci projektu bude vytvořena metodika vzdělávacího programu zaměřeného na prevenci, identifikaci a řešení problémů spojených s výskytem sociálně patologických jevů (SPJ), tento kurz bude akreditován MŠMT a následně bude proškoleno 230 pedagogů základních a středních škol.

Uvedenými aktivitami dojde k:

 • vytvoření systémového vzdělávání v oblasti prevence, identifikace a řešení výskytu SPJ
 • rozšíření a prohloubení kompetencí pedagogů v oblasti prevence a boje s výskytem SPJ
 • následnému pozitivnímu působení vyškolených pedagogů na vývoj žáků základních a středních škol

Ve svém důsledku projekt povede k

 • nárůstu kompetencí pedagogů k předcházení, identifikaci a řešení výskytu SPJ
 • růstu uplatnitelnosti pedagogů na trhu práce, zejména pak v oblasti školství a sociálních služeb
 • omezení růstu výskytu SPJ na školách a následně i v celé společnosti
 • vytvoření příjemnějšího prostředí na školách jak pro žáky, tak i pro samotné pedagogy

Rámcový časový harmonogram:

 • listopad 2009 – srpen 2010: příprava podkladů pro akreditaci DVPP, tvorba odborných materiálů, skript
 • září 2010 – červen 2012: realizace vzdělávacích akcí

Informace o realizaci projektu

 • Červen 2012
  Závěrečná konference k projektu, ukončení projektu
 • Září 2011 – červen 2012
  Realizace vzdělávacích akcí pro celkem 7 skupin pedagogických pracovníků
 • Září 2010 – červen 2011
  Realizace vzdělávacích akcí pro celkem 5 skupin pedagogických pracovníků
 • Září 2010
  Byla vyhlášena výzva k podání nabídek pro zajištění stravování.
 • Srpen 2010
  Byla vyhlášena výzva k podání nabídek pro tisk skript.
 • Červenec 2010
  Vzdělávací akce „Vzdělávací peogram pro učitele ZŠ a SŠ v oblasti prevence rizikového chování, která je součástí projektu „Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů“ získala akreditaci MŠMT – kurz je akreditován pod č.j. 10299/2010-25-265.
  Přihlášku se základními informacemi o vzdělávací akci si stáhněte kliknutím zde

Termíny jednotlivých skupin pro školní rok 2010/2011:

 • A1 – 29. 9. 2010, 12. 10. 2010, 4. 11. 2010, 1. 12. 2010, 16. 12. 2010, 4. 1. 2011, 27. 1. 2011, 8. 2. 2011, 18. 2. 2011, 2. 3. 2011
 • A2 – 1. 10. 2010, 18. 10. 2010, 9. 11. 2010, 24. 11. 2010, 9. 12. 2010, 20. 12. 2010, 11. 1. 2011, 20. 1. 2011, 10. 2. 2011, 21. 2. 2011
 • A3 – 6. 1. 2011, 21. 1. 2011, 1. 2. 2011, 16. 2. 2011, 24. 2. 2011, 9. 3. 2011, 22. 3. 2011, 1. 4. 2011, 14. 4. 2011, 28. 4. 2011
 • A5 – 24. 3. 2011, 7. 4. 2011, 15. 4. 2011, 2. 5. 2011, 11. 5. 2011, 19. 5. 2011, 27. 5. 2011, 3. 6. 2011,13. 6. 2011, 21. 6. 2011
 • A6 – 5. 10. 2010, 19. 10. 2011, 1. 11. 2010, 10. 11. 2010, 19. 11. 2010, 30. 11. 2010, 13. 12. 2010, 13. 1. 2011, 25. 1. 2011, 11. 2. 2011
 • Duben – květen 2010
  Proběhly 4 tématické workshopy s pedagogy týkající se problematiky jednotlivých forem rizikového chování. Zároveň na nich byla prezentována předběžná nabídka připravující se vzdělávací akce.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.