Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

  Informace

  Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
  Název projektu: Vzdělávání sociálních pracovníků Renarkon, o.p.s.
  Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00047
  Doba realizace: červenec 2011 – červen 2013
  Realizátor projektu: Renarkon, o.p.s.
  Partner projektu: Projekt je realizován bez partnera
  Celková dotace: 1.571.670,32 Kč

  Stručný popis projektu

  Projekt je zaměřen na rozvoj odborné kvalifikace pracovníků společnosti Renarkon v soc. službách a reaguje na aktuální potřeby rozvoje odborných znalostí jednotlivých zaměstnanců a moderní trendy v oblasti soc. práce se zaměřením na osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog nebo jsou touto situací ohroženy.

  Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných pracovníky Renarkonu, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty ? osobami ohroženými závislostmi nebo osobami závislými na návykových látkách. 

  Dílčím cílem naplňujícím dosažení hlavního cíle je pak rozvoj uceleného systému odborného vzdělávání zaměstnanců v souladu s jejich individálními potřebami a s jasnou vazbou na poslání a strategické cíle Renarkonu.

  Informace o realizaci projektu

  • červenec – září 2011 – příprava a realizace VŘ na dodavatele vzděl. akcí
  • říjen 2011 – červen 2013 – realizace vzděl. akcí pro jednotlivé zaměstnance