Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Akreditace MPSV

Anotace

Struktura vzdělávání je rozdělena na dvě oblasti:

  • Sociální práce s uživateli návykových látek a systém péče o závislé v ČR
  • Drogy (účinky a aktuální trendy), komunikace s klientem při podezření na užívání návykových látek, přestupky a trestné činy v drogové oblasti

Rozsah

8 vyučovacích hodin (dle poptávky lze časovou dotaci upravit, resp. snížit).

Cena

Individuální kalkulace dle místa konání a počtu účastníků. Neváhejte nás kontaktovat (vedcpp@renarkon.cz)

Místo konání

Vaše pracoviště, případně lze využít plně vybavený sál Centra primární prevence Renakon, o.p.s. (Mariánskohorská 1328/29, 702 00 OSTRAVA. Kapacita 35 osob)

Cíl

Systém vzdělávání je určen pro zefektivnění a zkvalitnění práce a činnosti zaměstnanců pracovníků veřejné správy, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pedagogů. Napomůže tím k orientaci a informovanosti v oblasti protidrogové politiky, systému sociálních služeb a drogové problematiky. Stanoví pracovníkům také doporučení a jiné náhledy pro řešení situací, které mohou nastat v průběhu výkonu práce. Hlavním cílem je zajistit účelnost a efektivitu jejich práce i podmínky pro uplatňování práv a svobod zúčastněných osob. Důležitou součástí je zvyšování kompetencí pracovníků v sociální sféře prostřednictvím vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti drogové problematiky, systému protidrogové politiky a sociálních služeb na lokální úrovni.

Cílová kompetence

Pracovníci mají získat dostatečný přístup k novým a aktuálním informacím a objektivním informačním zdrojům v oblasti adiktologie a drogové scény. Ví, jak pro osoby zajistit odbornou adiktologickou pomoc a orientují se v síti služeb. Disponují schopností komunikovat se závislou osobou; rozpoznávat, jestli je osoba pod vlivem návykové látky a odhalovat rizika předávkování a jednání v takových situacích.

Lektory kurzu jsou zkušení a erudování pracovníci interního charakteru. Teoretické poznatky proto propojují příklady ze své praxe. Součástí je prezentace s praktickými ukázkami. Výše uvedený systém vzdělávání byl již mnohokrát aplikován pro různé cílové skupiny, např. Městská policie Ostrava; Magistrát města Ostravy; Pracovníci veřejné správy napříč ČR; Pedagogové.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

PhDr. Tomáš Waloszek, MBA


Garant akreditovaného kurzu

+420 732 775 496 📱
+420 596 638 806 ☎️
twaloszek@renarkon.cz

Bc. Veronika Hromková

Kontaktní osoba pro vzdělávání

+420 602 650 042 📱
+420 596 638 807 ☎️
vhromkova@renarkon.cz