Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Vedoucí: Bc. Beáta Oravcová
Adresa: Zengrova 69, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Telefon: 595 627 005
Mobil: 602 670 789
Email: kcova@renarkon.cz
Facebookhttps://www.facebook.com/kacko.ostrava 
Provozní doba: pondělí až pátek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.

Testování na přítomnost drog v organismu pro veřejnost:

Ženy

 • pondělí a středa: 8:00 – 9:00, 15:30 – 16:00 hod. (po telefonické domluvě)
 • úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 9:00

Muži

 • pondělí, čtvrtek 8:00 – 9:00 hod.

Substituční program:

Každý čtvrtek v době od 14:00 do 16:00

Testování na žloutenku typu C:

Testování probíhá každou středu v době od 9:00 do 11:30

Poslání

Posláním Kontaktního centra Ostrava je primárně a sekundárně preventivní činnost tj. konzultační a poradenské služby klientům a rodinným příslušníkům klientů experimentujících či škodlivě užívajících návykové látky včetně alkoholu a klientů ohrožených patologickým hráčstvím.

Komu Kontaktní centrum slouží?

Služby jsou poskytovány osobám, které experimentují s návykovými látkami nealkoholového typu, alkoholem a patolog. hráčům od 15 let věku.

Základní principy poskytování služeb

 • Nízkoprahovost – klient může služby využívat bez nutnosti doporučení, objednání se, sdělení osobních údajů. Služby jsou poskytovány anonymně a zdarma.
 • Respektování volby a svobodné vůle – ať se klient rozhodne abstinovat či žít s drogou, je mu nabídnuta odborná péče a pomoc, klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb, vyjadřovat se k problémům.
 • Veřejná přístupnost ke službě – klient může využívat služby bez ohledu na rasu, pohlaví, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní a společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.
 • Klient může svobodně využívání služeb přerušit a opětovně sociální službu využít.
 • Anonymita – klient má možnost využívat služeb anonymně. Zařízení rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého výslovného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení.
 • Dobrovolnost – účast klienta v programu je dobrovolná.
 • Individuální přístup ke klientovi – respektování jedinečnosti a zároveň komplexnosti klientovy sociální situace
 • Dodržování práv klienta – pracovníci jednají v souladu s Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem společnosti Renarkon (Etickým kodexem kontaktních center a Etickým kodexem sociálních pracovníků).

Poskytované služby v kontaktním centru

 • Vyměňujeme použité jehly 1:1 – za jednu špinavou jednu čistou, dále poskytujeme dezinfekci, vodu, filtry, vitamíny, kondomy, masti, náplasti, těhotenské testy, atd., výměnu provedeme klientovi vždy při odchodu z centra.
 • Poskytujeme jednu polévku za den, čaj a šťávu neomezeně, klienti si po sobě před odchodem z KC vždy uklidí, v kontaktní místnosti nenechávají žádné své věci.
 • Klienti mají k dispozici sprchu, WC a pračku, po vysprchování uklidí koupelnu a prádlo jim vypere a usuší pracovník. Pračka je 1x za měsíc zdarma, jinak za poplatek 30,- Kč
 • Poskytujeme základní sociální a právní informace, informujeme o snižování rizik při užívání drog a alkoholu o bezpečném sexu, přenosu pohlavních nemocí, možnostech testování žloutenek a HIV, o možnostech léčby atd.
 • Zprostředkujeme klientům testování na žloutenky B, C a HIV, provedeme nebo zprostředkujeme základní zdravotní ošetření.
  Klienti se mohou na pracovníky KC obrátit s čímkoliv, pracovníci pomohou s hledáním bydlení či ubytování, hledáním zaměstnání, s vyřízením dokladů, sociálních dávek, s korespondencí s úřady a jinými institucemi, poskytnou doprovod na úřady, taky s vyřízením odvykací léčby, pokud se klient rozhodne abstinovat apod.
 • Poskytujeme základní poradenství klientům, jejich rodičům a blízkým osobám.
 • Všechny služby jsou poskytované zdarma.

Klienti si mohou podat stížnost

v případech důvodné nespokojenosti s poskytovanými službami a to

 • osobně: přímo vedoucí KC, nebo následně zástupci ředitele, či přímo řediteli organizace na správě společnosti RENARKON o.p.s. Mariánskohorská 1328, Ostrava 702 00
 • e-mailemkcova@renarkon.czrenarkon@renarkon.cz
 • poštou: na adresu kontaktního centra, nebo vedení Společnosti
 • schránka důvěry, která je umístěná vedle vchodu do KC
 • Odpovědi na stížnosti budou klientům zaslány na uvedené adresy do 30 dnů od jejich vznesení.

Náš tým

 • Bc. Beáta Oravcová
 • Lucie Laníková
 • Markéta Maléřová, DiS
 • Supervizorka: Mgr. Renata Václavková 

Donátoři a sponzoři

 • RVKPP
 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Ostrava

Najdete nás tady