Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Vedoucí: Bc. Jeannette Motlová, DiS.
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Mobil: 602 492 871, 723 946 507
Email: vedtpn@renarkon.cz, tpn@renarkon.cz, poradnanj@renarkon.cz

Certifikace služby je do 5. 2. 2023

Provozní doba

 • Pondělí
  • Kopřivnice 08:00 – 15:00
 • Úterý
  • Frenštát pod Radhoštěm 09:30 – 11:30
  • Příbor 12:00 – 14:00
 • Středa
  • Odry 09:30 – 13:00
 • Čtvrtek
  • Studénka 10:00 – 10:30
  • Bílovec 10:30 – 13:30
 • Pátek
  • Nový Jičín 09:30 – 12:00
  • Kopřivnice 13:00 – 15:00

Pracovníci TPN

 • Bc. Jeannette Novotná Motlová – vedoucí TPN, terénní pracovník, tel: 723 946 507
 • Michal Indruch – terénní pracovník, tel: 602 492 871

Poslání

Posláním Terénního programu na Novojičínsku je vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, minimalizovat rizika spojená se závislostním chováním jak pro samotné uživatele návykových látek, tak pro širší veřejnost. Svými aktivitami usilujeme o motivaci lidí ohrožených látkovou či nelátkovou závislostí směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí. Působíme na území bývalého okresu Nový Jičín.

Cíle služby

Cíle programu vycházejí z přístupu Harm reduction (tj. snižování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog) a potřeb cílové populace:

 • Mapování drogové scény, vyhledávání a navazování kontaktů s aktivními uživateli nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí a vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a terénním pracovníkem.
 • Snižování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a motivace ke změně životního stylu uživatelů směrem k bezpečnějším a šetrnějším způsobům aplikace drog a bezpečnému sexuálnímu chování.
 • Navázání klienta do systému sociálních služeb klienta.
 • Snižování dopadů užívání nealkoholových drog na širokou veřejnost sběrem použitých stříkaček a jejich bezpečnou likvidací (tzn. prevence infekčních chorob, hepatitid, HIV/AIDS).
 • Snižování sociálních dopadů závislosti na drogách, alkoholu a patologickém hráčství na život lidí, kteří jsou těmito závislostmi ohroženi.

Okruh osob, kterým je služba určena

 • aktivní uživatelé nealkoholových drog starší 15 let v jakékoli fázi drogové kariéry;
 • především osoby užívající nealkoholové drogy injekčním a rizikovým způsobem;
 • obtížně dosažitelná skupina (tzv. skrytá populace) s minimální motivací službu vyhledat;
 • osoby ohrožené závislostí na alkoholu a patologickém hráčství;
 • osoby blízké osob ohrožených závislostí
 • lidé z Bílovce, Kopřivnice, Nového Jičína, Oder, Příbora, Studénky, Frenštátu pod Radhoštěm a okolí

Typ cílové skupiny

 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách;
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Věková struktura cílové skupiny

 • Dorost (15 – 18 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Zásady poskytování služeb terénní práce

 • Veřejná přístupnost ke službě, klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, psychický a fyzický stav či socioekonomickou situaci. 
 • Respektování volby a svobodné vůle – ať se klient rozhodne abstinovat či žít s drogou, je mu nabídnuta odborná péče či pomoc, klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb, vyjadřovat se k problémům.
 • Anonymita – klient má možnost využívat služeb anonymně. Program rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého výslovného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení. 
 • Dobrovolnost – účast klienta v programu je dobrovolná.
 • Přirozené prostředí – služba se provádí v přirozeném prostředí klientů. 
 • Bezplatnost – žádnou z nabízených služeb nemusí klient hradit.

Jakým způsobem se můžete s námi zkontaktovat

Na telefonních číslech 723 946 507, 602 492 871, v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

 Každou středu a pátek od 8:00 do 10:00 hod. je provozována poradenská místnost v Novém Jičíně na ul. Sokolovská 9. Každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 je provozována poradenská místnost v Kopřivnici na ul. Štefánikova 1163. Poradenská místa jsou určena osobám ohroženým užíváním alkoholových a nealkoholových drog a osobám ohroženým patologickým hráčstvím a jejich blízkým.

Jakým způsobem se můžete dotazovat/stěžovat si

Odpovědi na vaše připomínky, přání či stížnosti dostanete do jednoho měsíce ústně, mailem, na webových stránkách v sekci námětů a připomínek, telefonicky, popř. poštou a to dle vámi zvolené volby podání.

 • Osobně: v případě připomínek, přání a stížností máte možnost využít přímo jednoho z našich pracovníků či osobně na správě společnosti Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328, Ostrava 702 00.
 • E-mailem: tpn@renarkon.cz nebo na e-mail společnosti: renarkon@seznam.cz. Odpovíme vám na Váš e-mail.
 • Vložením dotazu či stížnosti do poštovní schránky: (je umístěna v budově sídla střediska v Kopřivnici na ulici Štefánikově 1163 v přízemí u schodů) odpovědi hledejte na webových stránkách v sekci dotazů a stížností.
 • Klasickou poštou na adresu: TPN Renarkon, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice nebo, Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328, 702 00 Ostrava, odpovědi hledejte na webových stránkách v sekci námětů a připomínek.
 • Na webových stránkách v sekci námětů a připomínek.
 • Telefonicky: odpověď na webových stránkách v sekci námětů a připomínek, případně telefonicky.

Terénní program na Novojičínsku finančně podporuje

 • Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky;
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 • Město Kopřivnice;
 • Město Nový Jičín;
 • Město Příbor;
 • Město Frenštát pod Radhoštěm;
 • Město Odry;
 • Město Bílovec
 • Město Studénka

Terénní program na Novojičínsku byl také podpořen v rámci projektu Zdravé město Kopřivnice.

Členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR je Kopřivnice již od 1.1.2004. 

Najdete nás tady